پرهیز کن ای زاهد اگر "اهل یقینی"...

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

روزهای پایانی سال.

پنجشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۳۸ ب.ظ
هفته پر کاری بود از نشست خبری با وزیر علوم و کارهای خبری سایت تا تمام ریز کارهای نشریه.
اما با تمام بالا بودن حجم کار همه چیز به خوبی پیش رفت
حتی آنجا که با جسارت مدیر مسوولیم مطلبی را چاپ کردم
و با اعتماد به نفس منتظر عواقبش ننشستم.
ولی از کارهای خبری تحلیلی هنوز راضی نشده ام.
دگر این هفته را چنان برنامه ریخته ایم تا از نعمت وجود هم
و با هم نفسیمان روح رو به آسمانمان برای زندگی داخلی فعلا کوچکمان و  زندگی کاریمان شارژ شود که فرصت باهم زندگی کردمان در دنیا کم است.
-------- 
در این جمع و جور ها و جابجایی ها بیاد برگه ای افتادم که 5سال پیش نوشته و کشیده شده بود
آینده 4سال بعدم بود
من بدون اینکه یادم باشد همان نقطه ایستاده ام.
خدایا بایت پیدا کردن چراغ های روشن ات شکر.
  • roshan del