پرهیز کن ای زاهد اگر "اهل یقینی"...

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

مادر ایستادگی های عاشقانه

پنجشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۳، ۰۴:۱۱ ب.ظ

ای مادر ایستادگی ها

اگر میگویند درِ خانه ات را آتش نزدند

سینه ات را که به آتش کشیدند

اگر میگویند پهلویت را نشکاندند

قلبت را که شکاندند

آیا کسی که سینه اش را به آتش کشیدند

کسی که قلبش را تکه، تکه کردند

کسی که ارثیه اش شهادت است

میشود شــهــید نبود

آیا میشود درِ خانه ای را نشکست،به آتش نکشید

اما بزرگ آن خانه را ، فرزندان آن خانه را شمشیر زد

دختر پیام آور بهترین دین

«گم نامِ با نام مانده»

برای زنان بر زبان یازهرا گوی  مسلمان عالم  دعا کن

معجزه ای کن

که این تاریخ پر تکرار رنج آور بر آنان تکرار نشود

که با یا زهرا گفتن هایشان

و یاری فرزندت، پرچم صاحب زمان را بلند کنند.

یازهرا

نوشته شده 21/فروردین/1391

لینک یادداشت

  • roshan del