پرهیز کن ای زاهد اگر "اهل یقینی"...

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

مراعات های روزمره

دوشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۴۸ ب.ظ

بد عادتی شده است

کار اشتباه افراد را به رویشان نمی آورم.

از قدیم این بودم که مباحث را قاطی نمیکردم

از فرد دلگیر نمیشدم

بلکه از رفتارش دلگیر میشدم

اما رک بودم و صریح میگفتم

اما دگر حوصله ندارم

حرف بزنم


وارد شدم تا بگویم چند رفتار اشتباه پشت سر همش را اما هیچ که نگفتم هیچ واکنش هم به خاسته مسخره ی کاریش هم نشان ندادم.


یخ شده ام در این روزهای گرم.

مزحکه(مضحکه) دلم برای همه میسوزه و مراعات همه رو میکنم.

  • roshan del