پرهیز کن ای زاهد اگر "اهل یقینی"...

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

پرواز زمان

چهارشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۲۹ ب.ظ
شاید هیچگاه فکر نمیکردم
من هم به دنبال زمان باید بدوم.

عمر کوتاه است و کار نکرده و کتاب نخوانده فراوان.
باید بدوم
گاهی دیر است برای اینهمه برنامه

خدا بزرگ ست.
ذره ای برکت وقت و لیاقت به ما عطا کن 

وقتی میبینم بار فکری و علمی ات را تا 27 سالگی فشرده بستی
و الان بعد از 20و خورده ای سال هرچه داری از آن زمان هست
از این همه اتلاف وقتم اذیت میشوم.

اشتباهات را باید یاداوری کرد ولی گذرا...

saat
  • roshan del