پرهیز کن ای زاهد اگر "اهل یقینی"...

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

سه شنبه دیروز بود.

چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۲۴ ب.ظ

فکر میکردم امروز سه شنبه س.

صبح بجای کانون رفتم مقرکتاب برای هماهنگی ....

فک میکنم فردا کاری ندارم و ۵شبه مهمون دارم که پس فرداس نه فردا...

به خودم میگم اگه راجب فلان موضوع مطالعه کنم یه پله جلوم چون کو تا ۵شنبه

راسی کلاس تاریخ چی شد؟! خب ۴شنبه صب شاید بخان اس بدن

هفت مادربزرگ دوستم چرا امروز عصر بود باید فردا باشه که....


ساعت۲۲چهارشنبه ست فردا هفته تمومه

یکی به من این موضوع حالی کنه دس وردار نسم از صب که دوستم از پشت گوشی یاداور روز شد تا الان هی یادم میره.

خب حالا الان فهمیدم کلی کار دارم اصنم منظم نبودم.

نه خوشم اومد + رفتارای دم آخری+ هل هلی...

  • roshan del