پرهیز کن ای زاهد اگر "اهل یقینی"...

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

بسم الله الرحمن الرحیم


در پیچ و خم های گذر زمان حقوق شد رشته ی دانشگاهی من.

دانشگاه تهران خانه ی دوم م.

و خبرنگاری کار غیر دانشگاهیم.

نشریه کانون مسئولیتش روی دوشم افتاد.

کارهای فرهنگی مقر کتاب هم از دغدغه های مهم من در زندگی جاری ست.

حالا این جا خیلی شلوغ است

نمی دانم از بین این همه شلوغی از کدام راه به ختم کلام تمام دنیا میرسم.